Tech

Roundup ของอินเดีย: รายการ Freshworks บน Nasdaq และข่าวอื่นๆ

นอกจากนี้ Karbon Card ยังทำเงินได้ 12 ล้านเหรียญสหรัฐในพรีซีรีส์ A และ Sequoia เข้าร่วม Fittr ที่ 11.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button