Tech

สตาร์ทอัพด้านลอจิสติกส์จากสิงคโปร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Crescendo ทำรายชื่อในสหรัฐอเมริกา

การเริ่มต้นด้านโลจิสติกส์กำลังทำงานร่วมกับ Deutsche Bank และ Goldman Sachs ในรายการที่มีศักยภาพตามรายงานของ Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button