Foods

ARYZTA กำลังขายธุรกิจในอเมริกาเหนือให้กับบริษัทในเครือของ Lindsay Goldberg LLC

ARYZTA ขายธุรกิจในอเมริกาเหนือให้กับบริษัทในเครือของ Lindsay Goldberg LLC ด้วยมูลค่าองค์กรรวมเป็นเงินสด USD 850 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีการเงินปัจจุบันของ ARYZTA 2021 และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมประเภทนี้

ARYZTA เป็นธุรกิจอาหารระดับโลกที่มีตำแหน่งผู้นำในด้านเบเกอรี่สะดวกซื้อ ARYZTA ตั้งอยู่ในเมืองชลีเรน สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีการดำเนินงานในอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

Back to top button