Tech

EcoWorth Tech และ Volt14 ดำเนินการ Startup Arena Pitch Battle 2021 รอบชิงชนะเลิศ

EcoWorth Tech คว้าที่หนึ่งในรอบรองชนะเลิศของสิงคโปร์ โดยเดินจากไปพร้อมเงินสด 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ และรางวัลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button