Tech

แนวโน้มอนุรักษ์นิยมของ Grab สำหรับปี 2021

เราดูตัวเลขยอดขายล่าสุดของแกร็บและสำรวจว่าการระดมทุนครั้งใหม่จะทำอะไรได้บ้างสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอี-ฟาร์มาซีนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button