Tech

Carousell บุกเข้าไปในคลับยูนิคอร์นด้วยเงินเพิ่ม 100 ล้านเหรียญ

การลงทุนครั้งใหม่นี้นำหน้าบริษัทที่มีศักยภาพในการเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ผ่านการควบรวมกิจการกับบริษัทตรวจสอบเปล่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button