Tech

เรื่องราว SEA ของ GoTo จะดึงดูดนักลงทุนให้เพียงพอหรือไม่

หลังจากการขายหน่วย Gojek ในไทย GoTo ที่ผูกกับ IPO จะต้องตัดสินใจว่าจะวางตำแหน่งตัวเองเป็นบริษัทระดับภูมิภาคหรือธุรกิจที่มุ่งเน้นในอินโดนีเซีย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button