Tech

เจาะลึก: D2C บูมของอินเดีย

ธุรกิจส่งตรงสู่ผู้บริโภคในอินเดียมีการลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ อะไรอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่เพิ่มขึ้นนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button