Tech

ผู้เล่น D2C ของอินเดียจับตาการประเมินมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ปี 2022

BoAt ซึ่งจำหน่ายหูฟัง หูฟัง และอุปกรณ์สวมใส่ ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 280 ล้านเหรียญสหรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button