Tech

China Roundup: บริษัท Augmented Reality ระดมทุน 42 ล้านเหรียญและข่าวอื่น ๆ

เพิ่มเติม: Ximalaya ถอนแผนการสำหรับรายชื่อในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่แก้ไขระบบสมาชิกของพวกเขาหลังจากได้รับการวิพากษ์วิจารณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button