Tech

การเริ่มต้นเช่าวันหยุดเพื่อขยายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากทำเงินได้ $30m

ปัจจุบัน H2O Hospitality ของญี่ปุ่นมีที่พักประมาณ 7,500 แห่งในโตเกียว โซล ปูซาน และกรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button