Tech

Shopee อาจเข้าสู่โปแลนด์เพื่อเริ่มการขยายธุรกิจในยุโรป

ในโปแลนด์ Shopee จะท้าทายแพลตฟอร์มท้องถิ่น Allegro และ Amazon ยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button