Tech

อาลีบาบาเลิกจ้างพนักงาน 10 คน โพสต์ข้อกล่าวหาทางเพศของพนักงาน

กลุ่มพนักงานถูกกล่าวหาว่าถูกไล่ออกเพราะพวกเขาแชร์ภาพหน้าจอของโพสต์เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของพนักงานต่อสาธารณะ Bloomberg รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button