Tech

Ola Electric แสวงหาเงินทุนสูงถึง $500m จาก Falcon Edge, Temasek และอื่นๆ

การระดมทุนรอบใหม่อาจทำให้การประเมินมูลค่าของ Ola Electric เพิ่มขึ้นถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ TechCrunch รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button