Tech

สตาร์ทอัพด้าน Insurtech ของฮ่องกงคว้า 28 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มการลงทุนของ Sun Hung Kai

OneDegree กล่าวว่ามีลูกค้าที่ชำระเงิน 90,000 รายในฮ่องกง ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาบริษัทประกันเสมือนจริงสี่แห่งในตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button