Tech

ทางการจีนเสนอให้ควบคุมบทบาทของอัลกอริทึมที่ใช้โดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

หน่วยเฝ้าระวังไซเบอร์สเปซของจีนได้ร่างข้อเสนอเพื่อห้ามการปฏิบัติที่ “ส่งเสริมการเสพติดหรือการบริโภคที่สูง” บลูมเบิร์กรายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button