Tech

จีนห้ามบริษัทท้องถิ่นที่มีข้อมูลผู้บริโภคจำนวนมากเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ

ตามรายงานของ WSJ จีนอาจตั้งคณะกรรมการข้ามกระทรวงในเร็วๆ นี้ โดยกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเพื่อเปิดตัว IPO ในต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button