Tech

J&T Express บริษัทขนส่งรายใหญ่ของชาวอินโดนีเซียเตรียมย้าย IPO จากสหรัฐฯ มาที่ฮ่องกง

แผนของ J&T Express เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทต่างๆ ที่มองหารายชื่อในต่างประเทศต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลในกรุงปักกิ่ง บลูมเบิร์กรายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button