Tech

China Logistics กำลังเจรจาขายหุ้นควบคุม

JD.com ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้น 9.4% ในสาขาวิชาโลจิสติกส์ของจีน กำลังอยู่ในการเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ตามรายงานของ Bloomberg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button