Tech

Xiaomi รายงานรายรับเพิ่มขึ้น 64% ในไตรมาสที่สองของปี 2564

Xiaomi ยังประกาศว่าได้ซื้อ DeepMotion ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในสหรัฐฯ ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติด้วยเงิน 77.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button