Tech

Wavemaker พันล้าน Next Billion เข้าร่วมรอบ 30 ล้านเหรียญของการเริ่มต้นอีคอมเมิร์ซของปากีสถาน

Bazaar ยังทำการทดสอบเบต้าเพื่อซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง ซึ่งส่วนแบ่งการใช้จ่ายของลูกค้าในหมวดนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button