Tech

สิ่งที่ทีมเทคโนโลยีของ Grab ได้เรียนรู้จากการประชุมนักพัฒนาครั้งแรก

เพื่อรักษาและกระตุ้นจิตวิญญาณของการแบ่งปันความรู้ Grab จัดกิจกรรมเสมือนจริงสำหรับทีมเทคโนโลยีและวิศวกรรม นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button