Tech

Uber ซื้อแอปแท็กซี่ฮ่องกง ท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องกฎหมาย

การย้ายครั้งนี้จะช่วยให้ Uber ซึ่งบริการยังไม่ถูกกฎหมายในฮ่องกง สามารถเจาะลึกเข้าไปในตลาดรถแท็กซี่ในท้องถิ่น South China Morning Post รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button