World

Intel จะขายกล้องสเตอริโอ RealSense ต่อไป

ในขณะที่ ภาวะฉุกเฉินของโคโรนาไวรัส ระเบิดเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ในต้นปี 2020 บังคับให้ธุรกิจนับไม่ถ้วนต้องปิดตัว บริษัทที่ผลิตหุ่นยนต์พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ: หลายคนเห็นคำสั่งซื้อพุ่งขึ้น หุ่นยนต์ไม่ต้องการหน้ากาก สามารถฆ่าเชื้อได้ง่าย และแน่นอน พวกมันไม่ป่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button