Tech

อัปเดตประจำสัปดาห์: Delivery Hero เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีด้านอาหาร Yogiyo ขายได้ $685 ล้าน ส่งจุดสูงสุดไปยังเกาหลี

ติดตามกิจกรรมการลงทุนเริ่มต้นทั้งหมดในเอเชียผ่านรายการเงินทุนรายสัปดาห์ของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button