Tech

ตัวเปิดใช้งานอีคอมเมิร์ซของฟิลิปปินส์ระดมทุนได้ 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

Etaily ตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซของฟิลิปปินส์ ซึ่งคาดว่าจะแตะระดับ 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button