Tech

Roundup ของจีน: Huawei เห็นว่ารายรับลดลง 32% และอีกมากมาย

นอกจากนี้ Meituan ยังกล่าวอีกว่า กำลังสร้างเครือข่ายการชาร์จสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และ Nio จ้างอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีที่ Xilinx ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button