Tech

บริษัทต้อนรับญี่ปุ่นระดมทุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

Section L ซึ่งจัดการโรงแรมอพาร์ตเมนต์ผ่านซอฟต์แวร์ของตัวเอง กล่าวว่าสามารถทำกำไรได้ภายในสองเดือนหลังจากเปิดตัว…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button