Tech

ใครเป็นใครของนักลงทุนในอิสราเอล

เรามาดูนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดเบื้องหลังธุรกิจสตาร์ทอัพที่เฟื่องฟูของอิสราเอล และปัจจัยกระตุ้นที่สามารถเปิดตัว Admix สู่เอเชียแปซิฟิก…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button