Tech

China Roundup: Meituan ตั้งทีมพิเศษเหมือน Amazon และอีกมากมาย

นอกจากนี้ ลัคกิ้นคอฟฟี่ยังจ่ายเงินถึง 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐในคดีฉ้อโกงทางบัญชี และซัพพลายเออร์แบตเตอรี่ของเทสลาเพิ่มกำไรเป็นสองเท่าในไตรมาสที่สาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button