Tech

Ex-Bumble COO เข้าร่วมรอบ 18 ล้านเหรียญสหรัฐในการเริ่มต้นอีคอมเมิร์ซไฮเปอร์โลคัลของอินเดีย

LoveLocal ตั้งเป้าที่จะนำผู้ค้าปลีกในท้องถิ่นหนึ่งล้านรายเข้าสู่โลกออนไลน์ในอีกสามปีข้างหน้า…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button