Tech

Vickers Venture เห็นผลตอบแทนประมาณ 130 เท่าจากการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทจีน

Vickers Venture เป็นผู้นำรอบการลงทุนครั้งแรกของ Jingjin Electric ช่วยให้สตาร์ทอัพก่อตั้งสำนักงานในกรุงปักกิ่งในปี 2008…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button