Tech

Payoneer พันธมิตร Coupang เปิดตลาดอีคอมเมิร์ซเกาหลี

ผู้ค้าในระบบนิเวศของ Payoneer จะสามารถเข้าถึงเงินทุนได้เร็วขึ้นและมีความยืดหยุ่นในการจัดการการชำระเงินหลายสกุลเงินเมื่อขายบน Coupang…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button