Tech

Tiger Global เป็นผู้นำรอบ 23 ล้านเหรียญสหรัฐในการเริ่มต้นการตรวจสอบตัวตน

Authing ให้บริการแอปพลิเคชันต่างๆ จากมุมมองของการประมวลผลบนระบบคลาวด์ของ identity-as-a-service ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2020…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button