Games

ประวัติของ Grand Theft Auto

Grand Theft Auto เป็นหนึ่งในวิดีโอเกมที่ได้รับความนับถือมากที่สุด ซีรีส์ตลอดกาล ลองมาดูประวัติของมันกัน

By

และ บน

Grand Theft Auto ทิ้งร่องรอยไว้บนภูมิทัศน์วัฒนธรรมป๊อปที่แฟรนไชส์ไม่กี่แห่งเคยทำมาก่อนหรือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 20 ปีของ GTA 3 และการประกาศ GTA Trilogy: The Definitive Edition มาดูประวัติของ Grand Theft Auto กัน

เกม การท่องเที่ยว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button