World

วิธีการอบซูเฟล่ตามหลักวิทยาศาสตร์

โดย Sam Wong รูปภาพ GMVozd/Getty SOUFFLÉS มีชื่อเสียงในด้านอันตราย แต่ก็ไม่ได้ท้าทายเท่าที่คนจำนวนมากเชื่อ ที่จริงแล้ว ตราบใดที่คุณมีส่วนผสมของฟองอากาศอยู่เต็ม กฎของฟิสิกส์กำหนดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อถูกความร้อน หลักการที่เกี่ยวข้องอธิบายโดยกฎของชาร์ลส์ ซึ่งตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส จ๊าค ชาร์ลส์ ผู้บุกเบิกการบินด้วยบอลลูนด้วย มันระบุว่าปริมาตรของก๊าซเป็นสัดส่วนกับอุณหภูมิของมัน นั่นหมายถึงฟองสบู่ในส่วนผสมซูเฟล่จะขยายตัวเมื่อถูกความร้อน แต่นี่เป็นเพียง …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button