Tech

ไม่ใหญ่เกินไปที่จะหมุน: Emtek ของอินโดนีเซียพลิกชะตากรรมของการแพร่ระบาดได้อย่างไร

การหมุนที่ประสบความสำเร็จของยักษ์ใหญ่ชาวอินโดนีเซียและการเปลี่ยนแปลงของ Ryde เป็นใบอนุญาตเรียกรถเต็มรูปแบบในสิงคโปร์…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button