Tech

Series SEA: ใครกำลังลงทุนในสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคนี้?

เราได้รวบรวมรายชื่อนักลงทุนที่ทุ่มเงินให้กับสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button