Tech

ผู้เล่นเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียที่กำลังมองหาการเสนอขายหุ้นในปี 2564 (อัปเดต)

มีบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีมากกว่า 74 แห่งทั่วภูมิภาคที่วางแผนเสนอขายหุ้น IPO และ 32 ในนั้นสามารถระดมทุนรวมกันได้มากกว่า 22.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button