Tech

Animoca เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Kikitrade เพื่อเร่ง GameFi และการนำ NFT มาใช้

Kikitrade และ Animoca Brands จะโปรโมตโปรเจ็กต์ GameFi ใหม่และที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งจะมอบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแก่ผู้เล่น…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button