Tech

China Roundup: Ant Group อาจไม่เปิดตัว IPO ก่อนปี 2023 และข่าวอื่น ๆ

นอกจากนี้ แจ็ค หม่า ยังบินต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การปราบปรามบริษัทเทคโนโลยีเริ่มต้นขึ้น และ ByteDance ยืนยันการเลิกจ้างรอบใหม่…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button