Tech

Shopee เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ฝรั่งเศส รายงานกล่าว

แพลตฟอร์มที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นของผู้เล่นอีคอมเมิร์ซได้เปิดให้บริการในประเทศแล้วในวันนี้ ตามรายงานของ The Business Times…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button