Tech

Roundup ของอินเดีย: Fintech unicorn Cred คว้าเงิน 251 ล้านเหรียญและข่าวอื่น ๆ

นอกจากนี้ ConveGenius edtech ที่มุ่งเน้นอินเดียยังระดมเงินทุนล่วงหน้าจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีกมากมาย…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button