Tech

China Roundup: อาลีบาบาสร้างชิปเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองและอีกมากมาย

นอกจากนี้ มีรายงานว่าเวอร์ชันภาษาจีนของ TikTok กำลังทดสอบคุณสมบัติการแชร์รูปภาพ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button