Tech

Dole, EDB เพื่อนำขยะผลไม้กลับมาใช้ใหม่ผ่านเอนทิตีใหม่

กิจการใหม่ชื่อ Dole Specialty Ingredients จะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาและนำชิ้นส่วนผลไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button