Tech

สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอย่างน้อย 140 รายสามารถติดตามรากเหง้าของพวกเขาไปยัง Flipkart

เรามาดูเครือข่ายผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กว้างขวางของ Flipkart และความสำเร็จล่าสุดของ EI Industrial ในเวียดนามด้วยการระดมทุนเมล็ดพันธุ์…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button