Tech

China Roundup: Sogou CEO ลาออกหลังจากการควบรวมกิจการของ Tencent เพิ่มเติม

นอกจากนี้ อาลีบาบายังกล่าวอีกว่าแอปในที่ทำงานมีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคน ณ เดือนสิงหาคม…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button