Tech

China Roundup: CapitaLand ของ SG ใช้เงิน 261 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อศูนย์โลจิสติกส์ในประเทศจีนและอีกมากมาย

นอกจากนี้ ฮอนด้ายังประกาศแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเดียวในจีนหลังปี 2030…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button