Tech

คอมโบที่ชนะของ Ula ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Bezos อาจเป็นการค้าและเครดิต

ในขณะที่กลุ่มลูกค้าของ Ula ขึ้นชื่อว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง ผู้เล่นอีคอมเมิร์ซ B2B เชื่อว่ามีรูปแบบและแนวทางที่ถูกต้อง…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button