Tech

Series SEA: ใครกำลังลงทุนในการเริ่มต้นด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของภูมิภาค?

เราได้รวบรวมรายชื่อนักลงทุนที่ทุ่มเงินให้กับสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์และการขนส่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button